Privacy

AVG

Privacyverklaring

Wanneer je een afspraak boekt of je inschrijft voor de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat je als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel in het kader van dienstverlening en als jij daar toestemming voor geeft.

Ik verwerk je persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – ook bekend als GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met mijn website, maar ik verwijs je wel door.

Als je gebruik maakt van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om je bewaarde gegevens

 • op te vragen / in te kijken
 • te (laten) wijzigen
 • te (laten) schrappen

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten‘ en wordt dan niet meer gecontacteerd.

Als je de wijziging of schrapping zelf doet, gebeurt het meteen. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, zal dit zo snel mogelijk en binnen 30 dagen gebeuren.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@maartenwauters.be.

Vermeld steeds:

 • naam van de persoon die je wilt wijzigen of schrappen
 • e-mail van de persoon die je wilt wijzigen of schrappen
 • wijzigingen die je wilt doorvoeren

Verwerking van je gegevens

De verantwoordelijke is:

 • Maarten Wauters
 • Mispelweg 8/003, 2830 Willebroek, België
 • +32-468-174556
 • info@maartenwauters.be

Je gegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels dienen na te leven).

Voor het versturen van nieuwsbrieven maak ik gebruik van Mailchimp. Door in te schrijven op de nieuwsbrief ga je akkoord met hun voorwaarden. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om je gegevens te beschermen.

Voor het maken van afspraken maak ik gebruik van AcuityScheduling. Zij slaan je persoonsgegevens op, maar mogen hier geen gebruik van maken. Dit zijn hun voorwaarden.

Voor gebruiksanalyse van mijn website gebruik ik Google Analytics. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van de website verzameld. Google en andere derden zullen deze informatie niet gebruiken.

Voor gebruiksanalyse van mijn adverties op Facebook gebruik ik de Facebook Pixel. Dit laat mij toe om gericht mijn doelgroep voor advertenties te bepalen. Facebook en andere derden zullen deze informatie niet gebruiken.

Welke gegevens worden verzameld?

Ik verzamel enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor mijn dienstverlening.

Dat kan zijn:

 • voornaam en achternaam
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • adres (facturatie)
 • btw-nummer (facturatie bedrijven)

Bij het boeken van een afspraak kan je duidelijk zien welke velden verplicht zijn (velden met een *).

Andere informatie kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Je kiest zelf of je hier gegevens wilt invullen.

Deze gegevens worden enkel voor marketing gebruikt wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief.

Waarom worden je persoonsgegevens bijgehouden?

Je persoonsgegevens worden gebruikt met een specifiek doel (en enkel voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Afspraak maken: om je afspraak te registreren en je toe te laten deze zelf te beheren
 • Inschrijving op de nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief te sturen met aanbiedingen en informatie die je kan interesseren. Dit kan gaan over nieuwe workshops, promoties en artikels over coaching en bewustzijn.

Een uitzondering hierop kan enkel met je expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang ze nodig zijn om jou een dienst te verlenen. Je gegevens worden tot maximum 2 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, afspraken maken) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • IT-infrastructuur (o.a. hosting, backup, boekingen)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven

Deze partijen mogen zelf deze persoonsgegevens niet gebruiken.

Ik verstrek geen geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve AcuityScheduling, Mailchimp, Google en Facebook.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.
Afspraken voor kinderen mogen enkel door hun ouders gemaakt worden.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Ik maak regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt anoniem gemaakt.  De analyse van al deze gegevens gebeurt met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om deze website te kunnen verbeteren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Google Analytics en Facebook Pixel gebruiken wel tracking cookies. Zoals hierboven beschreven is de informatie voor Google Analytics anoniem. De gegevens voor Facebook Pixel laten toe te zien wie de doelgroep van mijn website is zodat ik advertenties kan maken.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Via de cookie consent banner kan je aangeven of Google Analytics en Facebook Pixel werken of niet. Indien je op Nee drukt, worden beiden uitgeschakeld.

Sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Ik pas de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 20 april 2019.

Als het misgaat…

Ik spring zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houd die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zal ik je zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van mij.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@maartenwauters.com en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.