Algemene voorwaarden & privacy

Quantum Gratitude (vanaf nu QG) is ontwikkeld door Maarten Wauters.

Adres maatschappelijk zetel
Mispelweg 8/003, 2830 Willebroek, België

Telefoon
+32468174556

Ondernemingsnummer
BE 0681.871.101

Door het gebruik van deze website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De volgende disclaimer is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de aard van Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose. Het is van groot belang dat u deze disclaimer zorgvuldig leest en begrijpt voordat u besluit om deel te nemen aan deze modaliteiten. Deze modaliteiten zijn geen vervanging voor medische behandelingen en dienen uitsluitend te worden beschouwd als aanvullende en complementaire benaderingen voor welzijn en zelfzorg.

Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose zijn geen medische praktijken en de beoefenaars zijn geen erkende medische professionals. Ze mogen geen medische diagnose stellen, medicatie voorschrijven of medische behandelingen vervangen. Raadpleeg altijd een erkende arts of medisch specialist voor medische aandoeningen en gezondheidsproblemen.

De resultaten van Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose kunnen variëren van persoon tot persoon. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet hetzelfde voor een ander. Er zijn geen garanties of beloftes gedaan met betrekking tot specifieke resultaten of genezingen.

Als cliënt bent u volledig verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren met uw therapeut en alle relevante medische informatie te verstrekken. Het is ook essentieel dat u begrijpt dat u te allen tijde het recht hebt om deelname aan Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose te weigeren of stop te zetten.

Door deel te nemen aan Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose, geeft u uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming om deze modaliteiten te ondergaan. U vrijwaart de beoefenaars van enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of resultaten, positief of negatief, die voortvloeien uit uw deelname.

Het is belangrijk dat u de bovenstaande disclaimer begrijpt en akkoord gaat voordat u deelneemt aan Quantum Healing, Energetische Healing en Hypnose. Deze modaliteiten kunnen waardevol zijn als aanvulling op uw welzijn, maar moeten altijd worden benaderd met realistische verwachtingen en met inachtneming van uw eigen gezondheid en verantwoordelijkheid. Raadpleeg altijd een medische professional voor uw gezondheidszorgbehoeften en overleg met uw therapeut voor eventuele vragen of zorgen.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Maarten Wauters of rechthoudende derden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

QG levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

QG kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. QG geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

QG kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

QG verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Je privacy is belangrijk voor QG.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, QG, Mispelweg 8/003, 2830 Willebroek respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: het maken van afspraken, het beantwoorden van vragen + nieuwsbrieven.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan altijd om aanpassing of verwijdering van je gegevens vragen.

Indien je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, kan je eenvoudig uitschrijven via het contactformulier op de website.

Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

QG kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar deze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor alle gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen mogelijks ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)]

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website, gaat je akkoord met het gebruik van cookies.

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden dewelke hieronder zijn vermeld van toepassing.

Online sessies dienen steeds voor aanvang van de sessie betaald te zijn. Sessies bij QG worden ten laatste aan het einde van de sessie ter plaatse betaald (cash of elektronisch).

Je kan een gemaakte afspraak tot 48h voor aanvang van de sessie annuleren of eenmalig verzetten naar een ander moment. Wanneer dit laattijdig gebeurt, kan een administratieve kost van 50 euro worden aangerekend. Indien je zonder te annuleren niet aanwezig bent op een afspraak, zal het volledige bedrag van de geplande sessie toch aangerekend worden. Alle extra kosten zijn betaalbaar binnen 8 dagen.

De tarieven op de website zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ondernemers.

Bij het maken van een afspraak dien je de tarieven te kennen en ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.